Hủy

Thông tin cá nhân Tin tức

  • 19/02/2014 - 08:38

    Facebook cho khai đến 50 giới tính!

    Từ tháng 2 năm nay, cộng đồng người sử dụng Facebook ở Bắc Mỹ và Anh có thể chọn 1 trong 50 giới tính thay vì chỉ là “nam” hoặc “nữ” khi đăng ký tài khoản.
  • 17/02/2013 - 21:39

    Facebook được quyền yêu cầu tên thật

    Theo phán quyết của một tòa án Đức, Facebook có thể yêu cầu những người sử dụng cung cấp thông tin cá nhân thật khi đăng ký với trang mạng xã hội này.