Hủy

Thúc giục Tin tức

Tổng hợp tin thị trường gạo ngày 20/9

Tổng hợp tin thị trường gạo ngày 20/9

BAAC chỉ trích kế hoạch trả nợ của chính phủ liên quan đến chương trình trợ giá lúa. Ấn Độ thúc giục Trung Quốc dỡ bỏ hạn chế nhập khẩu gạo basmati.