Hủy

Thực quyền Tin tức

Người Việt bốn phương (684)

Người Việt bốn phương (684)

Kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng như dấu ấn Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 là các điểm nổi bật trong hoạt động đối ngoại tuần qua.