Hủy

Thực tế ảo Tin tức

Facebook đổi tên thành Horizon?

Facebook đổi tên thành Horizon?

Nhiều câu hỏi đặt ra rằng: Facebook đổi tên với mong muốn nâng cấp trải nghiệm người dùng hay rũ bỏ quá khứ?

  • 07/12/2019 - 11:43

    Ekid tiến vào Mỹ

    Đồ chơi thực tế ảo của Việt Nam đã có mặt tại Hàn Quốc, Úc và đang tiếp cận thị trường Mỹ...