Hủy

Hướng dẫn thí điểm thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng

Thứ Hai | 14/09/2009 16:05

 

Ngày 27.8.2009, nhằm triển khai Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31.12.2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp (Nghị quyết 33), Liên Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư liên tịch số 30/2009/TTLT-BXD-BKH (Thông tư 30) quy định chi tiết một số điểm được nêu trong Nghị quyết 33. Sau đây là các nội dung đáng chú ý.

Về quy hoạch chi tiết xây dựng

Về việc giao nhà đầu tư tự lập quy hoạch chi tiết 1/2000, Thông tư 30 quy định cụ thể, đối với các khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000, nhưng đã có chủ trương đầu tư dự án được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước, trong đó quy định về tính chất, vị trí, phạm vi của dự án thì ủy ban nhân dân cấp tỉnh được phép giao cho nhà đầu tư lập quy hoạch và trình duyệt theo quy định.

Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định giao cho nhà đầu tư lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000, ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao chi tiết nhiệm vụ, nội dung và chỉ tiêu kiến trúc - quy hoạch cho nhà đầu tư gồm: tính chất, vị trí, phạm vi khu đất lập quy hoạch, các yêu cầu để đảm bảo sự đồng bộ về hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội bên trong hàng rào và điểm đấu nối bên ngoài hàng rào, yêu cầu về kiến trúc cảnh quan, bảo vệ môi trường; trường hợp là khu đô thị mới, khu nhà ở cần có thêm chỉ tiêu về quy mô dân số trong khu vực lập quy hoạch.

Về năng lực lập quy hoạch, Thông tư 30 yêu cầu các nhà đầu tư được giao lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 phải có đủ điều kiện năng lực tài chính theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, cụ thể: Chủ đầu tư đối với dự án khu đô thị mới và dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp thì phải có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt  Đối với dự án khu nhà ở thì không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên đã được phê duyệt (điều 5 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP).

Đặc biệt, liên quan đến thời hạn lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về nội dung quy hoạch, Nghị quyết 33 quy định thời hạn tối đa là 30 ngày nhưng Thông tư 30 chỉ cho phép các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tối đa 15 ngày để trả lời bằng văn bản, nếu không, sẽ coi như đồng ý.

Về việc điều chỉnh quy hoạch, Thông tư 30 quy định cụ thể, nếu quy hoạch chi tiết 1/500 do nhà đầu tư lập khác với quy hoạch 1/2000 nhưng phù hợp với quy chuẩn hiện hành về quy hoạch xây dựng và đảm bảo sự đồng bộ với hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cảnh quan, môi trường thì cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận những đề xuất đó để thẩm định và phê duyệt quy hoạch trong vòng 15 ngày.

Về thủ tục đầu tư dự án

Nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu nhà ở, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp không phân biệt quy mô vốn đầu tư đều thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư tại khoản 2 và khoản 3 điều 43 Nghị định 108/2006/NĐ-CP.

Trường hợp nhà đầu tư trong nước có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì lập hồ sơ đăng ký đầu tư theo thủ tục chung tại khoản 4 điều 43 Nghị định 108.

Cũng cần nhắc lại là theo Nghị định 108, nhà đầu tư trong nước: Không phải đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn dưới 15 tỉ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện  Phải đăng ký đầu tư đối với dự án có quy mô vốn từ 15 tỉ đồng đến dưới 300 tỉ đồng và dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 điều 37 Nghị định 108  Phải thực hiện thủ tục thẩm tra để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn từ 300 tỉ đồng trở lên và dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

Đối với các dự án đầu tư thứ phát trong khu đô thị mới, khu nhà ở của nhà đầu tư trong nước, Thông tư 30 quy định, chủ đầu tư không phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư và thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhưng phải đáp ứng điều kiện đầu tư, kinh doanh (nếu có) theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về nhà ở và các văn bản pháp luật có liên quan.

Thông tư 30 có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật