Hủy
Thương trường

Maritime Bank: Báo cáo kiểm toán bán niên lưu ý việc sáp nhập MDB

Thứ Hai | 08/12/2014 15:33

Tại 30/6, Maritime Bank chưa nhận được chấp thuận nguyên tắc phương án sáp nhập MDB. Tăng trưởng tín dụng của Maritime Bank là âm 6,36%, tăng trưởng huy động là 2,09%,

Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritime Bank -.MSB) vừa công bố báo cáo hợp nhất bán niên 2014 sau soát xét.

Báo cáo về kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ Maritime Bank của công ty TNHNN Ernst & Young Việt Nam nhấn mạnh một số vấn đề.

Cụ thể, Ernst & Young lưu ý đến Thuyết minh số 48 của báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ. Vào ngày 19/4/2014, Đại hội đồng Cổ đông Maritime Bank đã ban hành Nghị quyết thông qua việc nhận sáp nhập Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông (MDB) vào ngân hàng Maritime Bank. Sau đó, ngày 9/6/2014, Maritime Bank đã nộp tờ trình đề nghị chấp thuận nguyên tắc sáp nhập MDB vào Ngân hàng lên NHNN. Tại thời điểm lập báo cáo này, Maritime Bank chưa nhận được chấp thuận nguyên tắc của NHNN về phương án sáp nhập.

Ngoài ra, như trình bày tại thuyết minh số 12, Maritime Bank đã thực hiện xử lý nợ của Công ty CP Thuận An bằng việc chuyển đổi nợ vay thành vốn góp, thông qua đó sở hữu 60% vốn của Công ty CP Thuận An tại ngày 30/6/2014. Việc chuyển nợ vay thành vốn góp này đã được ngân hàng báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 18/2/2014 và vẫn đang trong thời gian chờ hướng dẫn từ NHNN.

Công ty CP Thuận An được loại trừ khỏi việc hợp nhất báo cáo tài chính hợp nhất của ngân hàng cho giai đoạn tài chính 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2014 do quyền kiểm soát của ngân hàng mẹ chỉ là tạm thời vì công ty con này chỉ được mua và nắm giữ cho mục đích bán lại trong tương lai gần (dưới 12 tháng).

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, tổng tài sản của Maritime Bank đến hết 30/6 là 109.200,26 tỷ đồng, tăng 1,95% so với cuối năm 2013. Tăng trưởng huy động là 2,09% với tiền gửi khách hàng đạt 66.859,48 tỷ đồng. Tín dụng tăng trưởng âm 6,36% so với thời điểm 31/12/2013 với cho vay khách hàng đạt 25.665,49 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của Maritime Bank đạt 1.012,5 tỷ đồng, tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước. Lãi từ dịch vụ 6 tháng đạt 21 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 15 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác là 391 tỷ đồng, khoản mục này cùng kỳ năm trước được Maritime Bank ghi lỗ hơn 162 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối, mua bán chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư lần lượt giảm 63,35%, 2,64% và 56,42% so với cùng kỳ năm trước.

Chí phí hoạt động trong 6 tháng 2014 giảm 30% so với cùng kỳ 2013. Trong đó, chi phí dành cho nhân viên giảm 2,7 tỷ đồng, chi phí hoạt động khác giảm 286 tỷ đồng và chi phí khấu hao, khấu trừ giảm gần 4 tỷ đồng.

Lãi trước dự phòng rủi ro tín dụng của Maritime Bank nửa đầu năm là 1.021 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước. Chi phí dự phòng cũng tăng mạnh hơn 136% lên 1.398 tỷ đồng.

Trước thuế, Maritime Bank lãi 6 tháng 98,56 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế 6 tháng là 76,5 tỷ đồng, giảm 59% so với nửa đầu năm 2013. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) trong nửa đầu năm 2014 của Maritime Bank là 96 đồng, giảm mạnh so với 234 đồng trong cùng kỳ năm trước.

Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh bán niên 2014 của Maritime Bank - Đơn vị: Tỷ đồng (Nguồn: MSB/Gafin)
Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh bán niên 2014 của Maritime Bank - Đơn vị: Tỷ đồng (Nguồn: MSB/Gafin)

Nguồn DVO/MSB

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật