Hủy

Quy chế họat động khu phi thuế quan trong khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu

Thứ Hai | 21/09/2009 16:40

 

Ngày 30.7.2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quy chế hoạt động của khu phi thuế quan nằm trong khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu kèm theo Quyết định số 100/2009/QĐ-TTg (Quy chế). Quy chế có hiệu lực từ 15.9.2009 và được áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thương mại, đầu tư, sản xuất và các hoạt động kinh doanh khác trong khu phi thuế quan. Sau đây là một số nội dung chính.

Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này điều chỉnh các hoạt động của khu phi thuế quan trong khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu (khu phi thuế quan), bao gồm các khu bảo thuế, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại công nghiệp, khu thương mại tự do và các khu có tên gọi khác được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ mà có quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu. Quy chế này không áp dụng đối với khu phi thuế quan là khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan, Khu Kinh tế - Thương mại Đặc biệt Lao Bảo, Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Hoạt động và đối tượng được phép hoạt động trong khu phi thuế quan

Hoạt động trong khu phi thuế quan gồm: hoạt động thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ và các hoạt động khác theo quy định của Luật Thương mại sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp, chế biến hàng hóa. Quy chế cũng quy định rõ các hoạt động trong khu phi thuế quan phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

Các đối tượng được phép hoạt động trong khu phi thuế quan (doanh nghiệp khu phi thuế quan) gồm: thương nhân Việt Nam chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân Việt Nam chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài nhà đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư Việt Nam.

Quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ

Theo Quy chế, các quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa khu phi thuế quan với nội địa (phần lãnh thổ Việt Nam bên ngoài khu phi thuế quan) sẽ được xem là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Một điểm mới của Quy chế là doanh nghiệp khu phi thuế quan được quyền mua văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa để phục vụ cho bộ máy văn phòng, sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp khu phi thuế quan được quyền lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu và hải quan đối với những loại hàng hóa này.

Xuất khẩu, nhập khẩu tại khu phi thuế quan

Doanh nghiệp khu phi thuế quan được quyền xuất khẩu, nhập khẩu các loại hàng hóa, ngoại trừ hàng hóa thuộc danh mục cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trường hợp xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu theo giấy phép hoặc danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện, hàng hóa hạn chế kinh doanh thì doanh nghiệp khu phi thuế quan phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam. Riêng đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, gia công, quá cảnh tại khu phi thuế quan thì doanh nghiệp khu phi thuế quan phải thực hiện theo các quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.

Các ưu đãi đối với khu phi thuế quan

Theo Quy chế, các chính sách ưu đãi về thuế và các ưu đãi khác đối với khu phi thuế quan được áp dụng và thực hiện theo: Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14.3.2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 2.3.2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu các ưu đãi riêng được áp dụng cho từng khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu cụ thể theo quy định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Quản lý việc ra, vào và cư trú trong khu phi thuế quan

Cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp khu phi thuế quan và các đối tác, khách mời của các doanh nghiệp này được quyền ra vào khu phi thuế quan. Khách tham quan, du lịch trong nước, ngoài nước, các cá nhân, tổ chức không phải là những đối tượng này thì chỉ được phép ra vào khu phi thuế quan để tham dự các hoạt động triển lãm, giới thiệu, trưng bày sản phẩm và mua bán hàng hóa.

Trong khu phi thuế quan không có dân cư thường trú. Cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp khu phi thuế quan chỉ được tạm trú qua đêm để làm việc sau khi đã được phép của ban quản lý khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu.

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật