Hủy

Tiền gửi kỳ hạn Tin tức

Tỉ lệ CASA đã chạm đáy

Tỉ lệ CASA đã chạm đáy

Sự đảo chiều của xu hướng lãi suất từ tăng sang giảm đóng vai trò dẫn dắt cho việc phục hồi của tỉ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA).

  • 09/03/2015 - 08:39

    Chọn kỳ hạn gửi tiền

    Các chuyên gia kinh tế khuyến nghị người gửi tiền không nên chỉ chạy theo mức LS cao hay thấp mà cần tính đến một số tiêu chí khác...
  • 13/08/2014 - 08:44

    Lượng tiền lớn chờ cơ hội

    Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm của các CTCK cho thấy, tiền và tương đương tiền lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng, trong đó hơn nửa là của NĐT.