Hủy
Kinh Doanh

Hùng Vương: Lãi cổ đông công ty mẹ hợp nhất quý II giảm 42%

Thứ Sáu | 01/08/2014 11:13

Mặc dù lợi nhuận sau thuế giảm 20% nhưng do phần lợi ích cổ đông thiểu số tăng, lãi cổ đông công ty mẹ giảm mạnh hơn, xuống còn 64 tỷ đồng.
 
Doanh thu thuần quý này tăng 40% nhưng giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn nên biên lợi nhuận gộp giảm từ hơn 9% xuống chưa tới 6%. Lợi nhuận gộp quý này đạt 214 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, chi phí quản lý tăng 80%, lãi từ công ty liên kết giảm còn một nửa.

Ngược lại, doanh thu tài chính tăng mạnh hơn chi phí nên lợi nhuận từ hoạt động này tăng từ 13 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 16%.

Lợi nhuận sau thuế quý này đạt 106 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ. Lợi ích cổ đông thiểu số quý này gần gấp đôi cùng kỳ nên lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ chỉ còn 64 tỷ đồng. EPS tương ứng là 534 đồng/cổ phiếu.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 7.414 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ và hoàn thành 53% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 273 tỷ đồng, hoàn thành 39% kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế chỉ giảm 4% nhưng lãi cổ đông công ty mẹ giảm tới 21%, xuống còn 171 tỷ đồng. EPS đạt 1.427 đồng.

Đơn vị: tỷ đồng
Đơn vị: tỷ đồng

Hùng Vương có 8 công con trực tiếp, trong đó có 6 công ty đang hoạt động (1 công ty niêm yết là Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Việt Thắng (mã VTF) với tỷ lệ sở hữu gần 75%).

Hai công ty chưa đi vào hoạt động là Công ty cổ phần Hùng Vương - Ba Tri chuyên sản xuất giống thủy sản, nuôi trồng thủy sản nội địa và Công ty TNHH Nhà hàng King Palace hoạt động nhà hàng và cung cấp các dịch vụ ăn uống.

Lưu chuyển tiền trong kỳ âm 312 tỷ đồng, trong đó lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh doanh âm 316 tỷ đồng và lưu chuyển từ hoạt động đầu tư âm 82 tỷ đồng.

Điều đó khiến cho tiền và các khoản tương đương tiền của Hùng Vương giảm hơn 300 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, từ 717 tỷ đồng xuống 406 tỷ đồng.

Trong đó, tiền gửi ngân hàng kỳ hạn dưới 3 tháng của công ty giảm từ 225 tỷ đồng xuống hơn 56 tỷ đồng và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn giảm từ 481 tỷ đồng xuống 346 tỷ đồng.

Đồng thời, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng giảm 270 tỷ đồng, từ 322 tỷ đồng xuống 50 tỷ đồng. Trong khi đó, phải thu khách hàng trong nước tăng mạnh hơn 1.100 tỷ đồng, từ 204 tỷ đồng lên 1.376 tỷ đồng.

Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO