Hủy

Tiêu chuẩn hóa Tin tức

  • 06/06/2013 - 09:57

    EU sẽ giám sát lãi suất Libor

    Theo kế hoạch, Libor sẽ chịu sự giám sát của Cơ quan giám sát thị trường và chứng khoán châu Âu (ESMA) có trụ sở tại Pháp.