Hủy

Tính tiền Tin tức

Đừng vì Bitcoin mà quên Blockchain

Đừng vì Bitcoin mà quên Blockchain

Sử dụng Blockchain để chia nhỏ quyền sở hữu của bất động sản sẽ tăng tính thanh khoản của sản phẩm này một cách đáng kể.

  • 06/11/2014 - 19:30

    Quán cà phê tính tiền theo giờ

    Tại Thủ đô Slovenia, có một quán cà phê cho khách hàng sử dụng cà phê và mọi thứ khác miễn phí, nhưng chỉ tính tiền thời gian ngồi.