Hủy

To roi Tin tức

  • 03/01/2019 - 08:53

    Qatar chính thức rời OPEC

    Quốc gia vùng Vịnh Qatar đã chính thức chấm dứt việc là thành viên của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) gần 60 năm.