Hủy

Trả tiền Tin tức

  • 05/09/2017 - 12:30

    Chuyện cổ phần của VTVcab

    Thương vụ IPO này sẽ mang lại cho các nhà đầu tư cơ hội sở hữu đến 49% cổ phần của công ty đứng thứ nhì thị trường truyền hình trả tiền.
  • 15/12/2014 - 05:30

    Thưởng cổ phiếu hay tiền mặt

    Cuối năm, nhiều công ty chọn thưởng bằng cách phát hành cổ phiếu ESOP, nhưng đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan là chuyện không dễ dàng.