Hủy

Trầm tích Tin tức

  • 12/05/2014 - 10:34

    Nhà đầu tư ngốc đến thế nào?

    Nhà đầu tư có thể không ngốc đến nỗi như nhiều chuyên gia nghĩ, nhưng họ vẫn cần phải đấu tranh chống lại nỗi sợ hãi và tham lam của chính mình.
  • 09/01/2013 - 11:14

    Con trai ông Trầm Bê từ chức Chủ tịch PNS

    Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Nam (PNS) bất ngờ công bố thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, theo đó PNS miễn nhiệm ông Trầm Khải Hòa, Chủ tịch HĐQT công ty kể từ ngày 8/1/2013.