Hủy

Trang web Tin tức

  • 02/08/2015 - 08:09

    Yahoo mua lại trang web thời trang Polyvore

    Ngày 31/7, Yahoo cho biết đã được thoả thuận mua lại web thời trang Polyvore nhằm tăng lưu lượng truy cập và hỗ trợ hai mảng di động và mạng xã hội.
XOR, XOR Việt Nam