Hủy

Trang web Tin tức

  • 02/08/2015 - 08:09

    Yahoo mua lại trang web thời trang Polyvore

    Ngày 31/7, Yahoo cho biết đã được thoả thuận mua lại web thời trang Polyvore nhằm tăng lưu lượng truy cập và hỗ trợ hai mảng di động và mạng xã hội.