Hủy

Trễ hạn Tin tức

  • 19/05/2014 - 14:15

    Lưu ý khi vay tín chấp

    Vay tín chấp là người vay không có tài sản thế chấp cho ngân hàng và sẽ trả tiền gốc cùng tiền lãi cố định hằng tháng (chia đều theo thời gian vay).