Hủy

Tri so Tin tức

  • 15/11/2023 - 16:59

    A.I tái thiết thực tại

    Ngày hội Trí tuệ Nhân tạo AI Day 2023 với chủ đề “AI Tái Thiết Thực tại” do VinAI và New Turing Institute tổ chức sẽ diễn ra trong hai ngày 5-6/12/2023.
  • 13/11/2023 - 15:26

    Sứ đoàn Iwakura

    Tập hợp nhiều tư liệu giá trị, giúp độc giả hiểu rõ hơn về chuyến du khảo nhằm canh tân Nhật Bản thời Minh Trị dưới góc nhìn của người phương Tây.