Hủy

Tri Tin tức

Mở lớp học 2030

Mở lớp học 2030

Bài toán giáo dục kết hợp sức mạnh của trí tuệ nhân tạo (A.I) cũng như nhiều công nghệ khác để tạo ra những thay đổi đột phá trong giáo dục.

 • 23/02/2024 - 09:19

  Cẩm nang Quản trị thương hiệu

  Một cuốn sổ tay rút gọn đúc kết kiến thức, kỹ năng cho đến những trải nghiệm phong phú trong hoạt động truyền thông, quản trị thương hiệu.
 • 12/02/2024 - 07:30

  Cacao nhân đạo

  Gricha Safarian muốn đi theo con đường của Yvon Chouinard, người đã chuyển toàn bộ công ty cho một tổ chức hoạt động vì biến đổi khí hậu.
 • 11/02/2024 - 16:57

  Cưỡi trên sóng A.I

  Siêu trí tuệ kỹ thuật số kết hợp với robot là cơ hội để con người tạo ra cuộc cách mạng về lao động và sản xuất.
 • 09/02/2024 - 07:30

  Đi tìm sức mạnh màu xanh ngọc

  Mô hình quản trị mới thúc đẩy sức mạnh nội tại của mỗi cá nhân sẽ là bước đi tiếp theo của nấc thang phát triển kinh doanh bền vững.
 • 06/02/2024 - 16:31

  Nhìn lại 2023, vững tiến 2024

  Galaxy Play cũng như các doanh nghiệp giải trí Việt khác cũng bị ảnh hưởng và phải thực hiện tái cơ cấu, tăng trưởng thận trọng.