Hủy

Trở ngại Tin tức

  • 16/09/2014 - 10:04

    Tín dụng đã tăng trưởng 5,82%

    Dư nợ bất động sản tăng ấn tượng nhất với 9,85%. Lãi suất tiền vay không còn là sự trở ngại để doanh nghiệp tiếp cận vốn.
Người Tiên Phong