Hủy

Trồng xen Tin tức

  • 07/07/2014 - 10:43

    Đốn cao su, ồ ạt trồng tiêu

    Cao su, cà phê đang khó khăn về giá và thị trường, trong khi hồ tiêu lại được giá nên nhiều địa phương đang diễn ra tình trạng trồng tiêu tự phát.