Hủy

Trung giai Tin tức

  • 09/04/2021 - 10:00

    Giải pháp Hội nghị hàng ngàn khách

    Những khách sạn, trung tâm hội nghị nào ở TP.HCM có công suất đáp ứng các buổi hội nghị, hội thảo, đại hội cổ đông quy mô trên 1,000 khách?