Hủy

Trương Nhất Minh Tin tức

TikTok chọn Oracle làm đối tác

TikTok chọn Oracle làm đối tác

Oracle có thể cung cấp cho TikTok cơ sở hạ tầng đám mây, mặc dù họ không phải là công ty dẫn đầu trong thị trường đó.