Hủy

Tu nhan Tin tức

  • 20/05/2020 - 08:30

    Thời cơ của vốn tư nhân

    Dòng vốn của quỹ đầu tư tư nhân (private equity) vẫn tìm đường vào Việt Nam trước các nền tảng tăng trưởng dài hạn tại đây.