Hủy

Từng gia đình Tin tức

  • 13/09/2012 - 23:38

    Fed quyết định tung QE3

    Với 11 phiếu thuận và 1 phiếu chống, Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định tung ra gói nới lỏng định lượng lần 3 (QE3).