Hủy

Ứng dụng thanh toán Tin tức

  • 16/06/2014 - 07:31

    Hiệu ứng ngược

    Đó là điều có thể xảy ra nếu quy định nộp - rút tiền mặt bị tính phí mà Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến được áp dụng.