Hủy

Về hưu Tin tức

  • 08/09/2018 - 18:14

    Jack Ma sẽ nghỉ hưu?

    Đồng sáng lập và Chủ tịch đế chế Internet trị giá 420 tỷ USD tính chuyện nghỉ hưu để quay về nghề giáo...
  • 03/12/2013 - 16:12

    VNPT dồn lỗ cho Mobifone

    Hai vệ tinh Vinasat lỗ hàng nghìn tỷ đồng, Tài chính Bưu điện âm vốn chủ sở hữu... là một phần trong số những "của hồi môn" VNPT dành cho Mobifone.