Hủy

Vi phạm bản quyền Tin tức

  • 14/12/2012 - 12:56

    Apple thua kiện vi phạm bản quyền trên iPhone

    Ban bồi thẩm tại tòa án quận Wilmington, Delaware (Mỹ) vừa tuyên bố điện thoại iPhone của Apple đã vi phạm ba bằng sáng chế thuộc sở hữu của công ty chuyên cấp phép bản quyền MobileMedia Ideas LLC.