Hủy

Virus Corona Tin tức

  • 19/08/2020 - 17:38

    Dùng gốc hydroxyl ức chế virus corona

    Hiệu quả ức chế của các gốc hydroxyl bọc trong nước (phân tử nước tích điện có kích thước nano) trên virus SARS-CoV-2 đã được xác nhận.
  • 14/08/2020 - 16:36

    Khi nào đại dịch sẽ qua đi?

    WHO sẽ tuyên bố đại dịch qua đi một khi mức độ nhiễm trùng và tỷ lệ lây truyền giảm đáng kể trên toàn thế giới.
Người Tiên Phong