Hủy

VRE Tin tức

Sức hút cổ phiếu Vinhomes

Sức hút cổ phiếu Vinhomes

Công ty Cổ phần Vinhomes đã niêm yết hơn 2,6 tỉ USD cổ phiếu VHM. Yếu tố nào sẽ làm nên sức hút của Vinhomes?