Hủy

Vũ Văn Tiền Tin tức

  • 27/10/2014 - 22:10

    TP HCM xuất hiện dịch vụ taxi mới

    Hoạt động như loại hình taxi nhưng dịch vụ này cung cấp cả xe hạng sang, trên xe không gắn phù hiệu, logo, đồng hồ tính tiền.
  • 14/10/2013 - 17:13

    Tiếp tục tăng viện phí năm 2014

    Dự kiến từ năm 2014 sẽ tính viện phí theo hướng 7/7 yếu tố cấu thành trong khi hiện tại chỉ tính 3/7 yếu tố cấu thành.