Hủy

Vũng Rô Tin tức

  • 15/05/2014 - 21:26

    Làn sóng mua lại các dự án BĐS

    Các dự án BĐS đang vào mùa chuyển nhượng, những cái bắt tay hợp tác đầu tư hay mua đứt dự án đói vốn đang diễn ra mạnh mẽ.
  • 13/05/2014 - 08:53

    Vốn chảy mạnh vào bất động sản

    Một dòng vốn lớn giá trị hàng tỷ USD đã và đang được các nhà đầu tư trong và ngoài nước công bố bơm vào thị trường bất động sản.