Hủy

Vườn cao su Tin tức

Ngành cao su nỗ lực giữ giá

Ngành cao su nỗ lực giữ giá

Trong lúc giá cao su nguyên liệu thế giới liên tục giảm, ngành cao su trong nước đã tìm mọi giải pháp để giữ giá thu mua nguyên liệu không giảm thêm.

XOR, XOR Việt Nam