Hủy
Kinh Doanh

Cao su Hòa Bình thoát lỗ nhờ thanh lý vườn cao su

Chủ Nhật | 20/07/2014 12:03

Quý II/2014, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh âm gần 700 triệu đồng. Nhờ khoản lợi nhuận từ thanh lý vườn cao su, HRC đạt 10,6 tỷ đồng LNST.
 

Lợi nhuận của các doanh nghiệp cao su tự nhiên giảm trong quý II/2014 được dự đoán trước khi giá mủ cao su giảm từ mức trên 60 triệu đồng/tấn trong năm ngoái xuống dưới 40 triệu đồng/tấn trong những tháng gần đây.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2014 của Cao su Hòa Bình (mã HRC) cho thấy, doanh thu thuần giảm tới gần 60%, xuống còn chưa tới 42 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm ít hơn khiến lợi nhuận gộp giảm tới gần 67%, xuống 1,7 tỷ đồng.

Khoản lợi nhuận gộp này không đủ bù đắp chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp khiến lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh âm gần 700 triệu đồng.

Nhờ khoản lợi nhuận khác, chủ yếu từ thanh lý vườn cao su, là 13,6 tỷ đồng nên Công ty vẫn có lãi sau thuế hơn 10,6 tỷ đồng. Tuy vậy, so với cùng kỳ, lợi nhuận giảm tới 56%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, cao su Hòa Bình đạt 89 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 54% so với cùng kỳ, bằng 25% kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế đạt 30,35 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ và bằng 42% kế hoạch năm. EPS đạt 1.759 đồng.

Đơn vị: tỷ đồng
Đơn vị: tỷ đồng


So với đầu năm, tại 30/6/2014, tài sản ngắn hạn chỉ còn chưa tới một nửa, đạt 52 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền cũng như hàng tồn kho giảm còn chưa bằng 1/3 cùng kỳ.

Cụ thể, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 70 tỷ đồng xuống 22 tỷ đồng và hàng tồn kho giảm từ 33 tỷ đồng xuống chưa tới 10 tỷ đồng.

Nợ phải trả của công ty cũng giảm từ 194 tỷ đồng xuống 169 tỷ đồng, chủ yếu do vay và nợ ngắn hạn giảm từ 37 tỷ đồng xuống 9 tỷ đồng.

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong