Hủy

Xe ga Tin tức

  • 18/12/2014 - 15:51

    Hồn xe cổ Cuba

    Với hàng chục nghìn xe hơi được sản xuất từ những năm đầu thế kỷ XX đang lưu hành, Cuba thực sự là “thiên đường xe cổ” của thế giới.
  • 14/11/2013 - 07:52

    Năm 2018: TPHCM chạy thử 2 tuyến metro

    Cùng lúc với tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, tuyến metro số 2 Thủ Thiêm - Bến xe Tây Ninh sẽ được vận hành thử vào năm 2018.