Hủy

Xu hướng tăng Tin tức

  • 18/03/2014 - 06:32

    Vàng sẽ có một tuần tăng giá

    Vàng cũng có thể nhận được sự hỗ trợ từ những lo ngại đối với kinh tế Trung Quốc và một bộ phận doanh nghiệp của nước này.
  • 20/02/2014 - 14:57

    Thị trường đang đầu cơ tăng giá

    Có đợt tăng, có điều chỉnh và tăng cho thấy thị trường rất ổn định. Xu hướng ngắn hạn và trung hạn đều là xu hướng tăng giá trên cả hai sàn.