Hủy

Y muon Tin tức

  • 02/11/2021 - 08:02

    MUFG muốn rút khỏi Vietinbank?

    Bước đi cắt giảm chi phí, cân bằng rủi ro cũng như đẩy mạnh mảng ngân hàng số của tập đoàn tài chính Nhật.