Hủy

A asset Tin tức

  • 05/05/2022 - 10:22

    Gold consumption up 6 pct

    Vietnam’s gold consumption rose 6 percent year-on-year in the first quarter as inflation concerns pushed people to invest in safer assets.
  • 08/09/2021 - 08:00

    EPS không như kỳ vọng

    Kết quả kinh doanh của các công ty niêm yết chậm lại khiến lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EPS) cũng sụt giảm.
Người Tiên Phong