Hủy

Ban am Tin tức

  • 20/07/2017 - 08:00

    Bản quyền âm nhạc: Ai thu, thu ai?

    Với quy định kinh doanh hiện hành mỗi năm trung bình một cửa hàng karaoke đã trả 20 triệu đồng tiền tác quyền tác giả âm nhạc.
  • 29/01/2016 - 11:44

    Nhật Bản áp dụng lãi suất âm

    Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) vừa bỏ phiếu thông qua lãi suất -0,1% với khoản dự trữ vượt mức của các tổ chức tài chính đang gửi tại đây.