Hủy

Ban von Tin tức

  • 03/12/2021 - 14:00

    Bản đồ vốn startup 2022

    Với hệ sinh thái số đang hoàn thiện, dòng vốn startup tại Đông Nam Á hướng đến Việt Nam mạnh mẽ hơn.
  • 14/09/2021 - 08:00

    Fundiin huy động được 1,8 triệu USD

    Fundiin sẽ có thể củng cố đội ngũ và phục vụ nhu cầu tăng cao từ cả người tiêu dùng và 100.000 đơn vị bán lẻ trên nền tảng Sapo.
Người Tiên Phong