Hủy
Bất động sản

Được thuê 5 năm nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước

Thứ Sáu | 05/07/2013 08:36

Sau 10 năm nếu đã thanh toán đủ tiền và yêu cầu thuê mua tiếp sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản.
 
Bộ Xây dựng vừa hoàn thành dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Trong đó, quy định 9 nhóm đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.

Thời hạn hợp đồng thuê nhà là 5 năm/lần: Trường hợp thuê mua nhà ở xã hội phải nộp lần đầu số tiền bằng 20% giá trị của nhà ở thuê mua, số tiền còn lại được thanh toán theo thỏa thuận với bên cho thuê mua nhưng với thời hạn tối thiểu là 10 năm, kể từ thời điểm ký hợp đồng thuê mua.

Sau 10 năm nếu đã thanh toán đủ tiền và yêu cầu thuê mua tiếp sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản. Giá cấu thành thuê, thuê mua nhà ở gồm các loại chi phí đầu tư xây dựng, bảo trì nhà ở... được tính theo công thức cụ thể.

Nhà ở xã hội được tổ chức, vận hành bởi Ban quản trị gồm đại diện cơ quan quản lý nhà ở và người thuê, thuê mua. Đối với nhà ở sinh viên, thứ tự ưu tiên thuê là sinh viên là con gia đình thuộc diện chính sách xã hội; con gia đình thuộc hộ nghèo; vùng sâu, vùng xa; ngoại tỉnh; học giỏi; sinh viên năm đầu tiên.


Nguồn Báo Giao thông Vận tải


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới