Hủy

Thong tu Tin tức

  • 08/06/2023 - 07:30

    Bắt bệnh Zoomcar

    Việc phải rời khỏi Việt Nam của Zoomcar cho thấy đây đã không còn là thị trường hấp dẫn cho các công ty Ấn Độ áp dụng tăng trưởng nóng để IPO.