Hủy
Bất động sản

Hà Nội sẽ thu hồi 1.375 ha đất từ 565 công trình trong năm 2015

Thứ Sáu | 05/12/2014 16:49

Hội đồng nhân dân thành phố còn thông qua danh mục 300 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ với tổng diện tích là 575 ha.
 

Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết về danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2015 và danh mục các công trình chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2015 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP.

Theo đó, danh mục 565 công trình, dự án thu hồi đất trong năm 2015 có tổng diện tích 1.375 ha.

Kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách TP được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ ngân sách xây dựng cơ bản năm 2015 của HĐND TP. Kinh phí bố trí để bồi thường, GPMB đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách của cấp huyện do UBND cấp huyện bố trí. Kinh phí bố trí để bồi thường, GPMB đối với các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư dự án bố trí.

HĐND TP cũng thông qua danh mục 300 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ với tổng diện tích là 575 ha. Trong đó, đất trồng lúa là 296 dự án, diện tích 571 ha; đất rừng phòng hộ là 4 dự án với diện tích là 4 ha (không có rừng đặc dụng).

Đây là các dự án nằm trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) được UBND TP phê duyệt; các dự án được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư trước ngày 31/10/2014 và có khả năng bố trí vốn thực hiện trong năm 2015; các dự án phục vụ dân sinh bức xúc tại địa phương và của TP… 

HĐND TP giao UBND TP trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng, cấp bách, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc theo quy định mà chưa có trong danh mục được HĐND TP phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND TP thống nhất để tổ chức thực hiện theo quy định, đồng thời, tổng hợp, bổ sung vào Danh mục và báo cáo HĐND TP tại kỳ họp gần nhất.

Nguồn DVO/Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO