Hủy

Bất ổn chính trị mỹ Tin tức

  • 10/06/2017 - 10:35

    Giá vàng lùi xa mốc 1.300 USD

    Bất ổn chính trị tại Mỹ và Anh cũng không tạo ra sức bật cho vàng. Thị trường chờ đợi phiên họp của Cục dự trữ Liên bang Mỹ vào tuần tới.