Hủy

Biên tập viên Tin tức

  • 13/07/2014 - 08:12

    Giá vàng sẽ tăng trong tuần tới

    Phần lớn người tham gia Khảo sát đều dự đoán giá vàng tuần tới sẽ tăng do lo ngại địa chính trị và biểu đồ kỹ thuật đều cho kết quả tốt.