Hủy

Bỏ phiếu trắng Tin tức

  • 17/06/2013 - 19:01

    Chủ tịch VHG đã bán 810.000 cổ phiếu

    Giao dịch với mục đích giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân và làm giảm tỷ lệ sở hữu của ông Đinh Công Trạng xuống 10,6% vốn sau giao dịch.
  • 14/03/2013 - 03:07

    Vatican có giáo hoàng thứ 266

    Khói trắng đã bốc lên từ nhà nguyện Sistine. Đức Hồng y Jorge Mario Bergoglio, người Argentina trở thành giáo hoàng mới của Vatican.