Hủy

Các nước mới nổi Tin tức

  • 11/06/2012 - 10:17

    Châu Phi ngày càng hấp dẫn đầu tư

    Châu Phi đang trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn, nhờ các điều kiện nhân khẩu học thuận lợi thúc đẩy tăng trưởng ở các thị trường mới nổi.