Hủy

Canh tri Tin tức

  • 09/06/2014 - 15:53

    Việt Nam đồng mạnh hay yếu?

    Giá trị thực của Việt Nam đồng đang tăng lên, gây ảnh hưởng đến sức cạnh tranh trong sản xuất và xuất khẩu.