Hủy

Cáp quang biển Tin tức

  • 16/09/2014 - 12:02

    Cáp quang AAG lại đứt

    Sự cố đứt cáp gây sụt giảm khoảng 40% dung lượng băng thông quốc tế đi Hong Kong, Mỹ của tất cả các nhà mạng tại Việt Nam đang khai thác.
  • 16/07/2014 - 10:36

    Lại đứt cáp quang biển AAG

    Sự cố gây gián đoạn việc cung cấp dịch vụ của các nhà khai thác viễn thông trong khu vực trong đó có Việt Nam.