Hủy

Cắt giảm ngân sách Mỹ Tin tức

  • 06/11/2013 - 21:13

    Bãi công làm tê liệt Hy Lạp

    Các dịch vụ công cộng ở Hy Lạp đã bị tê liệt trong khi giao thông rối loạn vì cuộc tổng bãi công do các nghiệp đoàn lớn phát động.