Hủy

Cắt giảm sản lượng Tin tức

OPEC và nhiệm vụ bất khả thi

OPEC và nhiệm vụ bất khả thi

OPEC đang phải đối mặt với nhiều thách thức khi tìm cách duy trì thỏa thuận cắt giảm sản lượng thêm 8 tháng nữa.